Livet på barnehjemmet

Vår målsetting er å gi barna

 • en trygg og harmonisk oppvekst
 • omsorg og kjærlighet
 • et godt og allsidig kosthold
 • god skolegang/utdanning
 • sunne interesser
 • troen på seg selv
 • troen på en god fremtid

Vi arbeider for å gi barna et sunt og godt liv fylt av kjærlighet og trygghet, og å oppdra dem til gode voksne som kan spre videre de ideer barnehjemmet bygger på.  Vi forsøker å gi barna en plattform for et godt voksenliv. I et samfunn så gjennomsyret av vold, er det viktig å lære barna at konflikter løses gjennom samtaler og ord, ikke ved hjelp av vold.  Slik kan vi også, med små skritt, være med å endre holdningene til vold i familien og i samfunnet for øvrig.  De blir trygge, kjærlige og harmoniske barn som gir håp om en bedre fremtid, for familiene, for landsbyen og for Guatemala.
– Det er så godt å bo her for her er det ingen som slår meg, sa en av jentene en dag.
Det er strengt forbudt for de ansatte å straffe barna fysisk eller psykisk.  Brudd på dette betyr øyeblikkelig avskjed.

Fakta om barns levekår i Guatemala:

 • 43 prosent lider av kronisk underernæring
 • Hver 18. time dør et barn på grunn av vold
 • 4 barn under ett år dør hver dag av kurerbare sykdommer (eks. diaré og lungebetennelse)
 • 7 av 10 misbrukte barn er hiv-positive
 • 95 fødsler i døgnet for barn og ungdom, svært mange av disse er resultat av voldtekt/misbruk
 • 77 anmeldte tilfeller av barnemishandling hver måned, og vi vet at dette sjelden anmeldes!

Disse tallene er hentet fra en rapport om situasjonen for barn og unge i Guatemala (sponset av blant andre UNICEF).  Direktøren for Human Rights kontor i Guatemala, erkebiskop Nery Rodenas, kaller situasjonen urovekkende.   Han sier at det virker som omsorg for barn ikke er prioritert, og at det ikke finnes noen offentlig politikk for å beskytte barn.

Meningsfylt fritid

Vi forsøker å gi barna meningsfylt fritid.  For de har opplevd mye slag og spark, mishandling og misbruk, er det godt å boltre seg i vannet.

Alle barna har lært å svømme, noe som ikke er vanlig i Guatemala.

Barna på Casa Feliz har tidligere levd under forhold helt uten det vi ser på som grunnleggende i en familie.  De kan ingenting om hvordan en familie, et hjem, skal fungere, men veldig mye om hvordan det IKKE skal være.  Gjennom små oppgaver må vi lære dem det mest grunnleggende, det som skandinaviske barn lærer naturlig ved å vokse opp i en familie.

Det aller, aller viktigste vi forsøker å lære barna, er å gi og vise kjærlighet og omtanke.

Det er mange praktiske ting som  er viktig for at et menneske, eller en familie skal fungere. De fleste av barna måtte for eksempel lære å vaske seg, pusse tenner, spise av en tallerken og bruke spiseredskap, sitte ved et bord eller sove i en seng.  Et av barna var livredd for å dusje, mens han gladelig hoppet opp i et kar med iskaldt vann.  Fremdeles spør noen av barna når de skal spise neste gang, når de avslutter et måltid.  De tør ikke helt å tro på at det de nå har, skal bestå.  Trygghetsbehovet deres er stort.

Alle har små arbeidsoppgaver i hjemmet (koste gulv, skrelle poteter, være med å lage mat, dekke bord, legge bort sine egen klær osv.).

Alle barna er mayaindianere og det er viktig at de får lære om mayaenes  kultur og historie.  De lærer vevetradisjoner, sanger og danser, og alle har egne mayadrakter.

De lærer å holde små taler, de lager ofte forestillinger når de har gjester, blant annet fra Norge og Sverige.  Flere av barna er svært musikalske, og de får musikkundervisning og er med i et ”banda” (musikkorps).  Ved hjelp av bla økonomisk støtte  fra en kulturskole i Norge, får de som ønsker det undervisning av en musikklærer i landsbyen.