Faddere & givere

Barnehjemmet drives i sin helhet av innsamlede midler fra Norge og i tillegg har vi flere støttespillere og faddere i Sverige og noen få i Danmark. Fadderordningen er viktig og  gir en nødvendig regelmessighet.

Mange ønsker å støtte oss med enkeltbeløp, uten å være fadder eller binde seg til et fast beløp.

Skattefradrag

Beløpsgrensen for gaver gitt til Casa Feliz som gir rett til skattefradrag i Norge i 2024 er kr. 25 000.

Les mer på Skattefradrag på gaver til Casa Feliz.

Slik kan du støtte barnehjemmet og barna:

- Bli fadder

Fadderordningen er slik at du er fadder for alle barna på barnehjemmet.  Du betaler det du måtte ønske, men helst 300 NOK eller mer per måned.  Beløpet kan betales inn månedlig, hvert halvår eller gjennom et årlig bidrag.

Det er også mulig for skoleklasser, bedrifter og foreninger å støtte oss regelmessig gjennom fadderskap.  Vi har flere slike støttespillere i dag.

- Engangsbeløp

Det er mange som ønsker å støtte oss uten å binde seg til å være fadder.  Det er fullt mulig å gi en enkelt-sum. Det er flere skoleklasser/barnehager som har innsamling eller aktivitetsdag og sender overskuddet til oss.  Andre igjen ønsker å gi pengegaver til barnehjemmet i forbindelse med fødselsdager, eller som en minnegave i forbindelse begravelser.

(VIPPS og kontonummere finner du på: Kontaktsiden)

Bli fadder med AvtaleGiro

Årlig gavebeløp på inntil  kr. 25.000 gir rett til skattefradrag.

Papir (lastes ned, fylles ut og sendes til oss i posten).

 

2024 er siste år det blir mulighet for skattefradrag på gaver til Casa Feliz. Ordning med avtalegiro vil opphøre ved utgangen av 2024.

 

Min side for de som har avtale:

Pålogging https://crm.solidus.no/minside?ID=0125800000000074

Lurer på noe?

Vil du bli fadder/støttespiller for barna på Casa Feliz og lurer på noe?

Ta kontakt!