Utdanning

Den gang ungene kom til barnehjemmet bar de alle med seg en drøm om å få gå på skole, og får en god utdanning.  Denne drømmen har de bevart, og den er i ferd med å oppfylles.

De fleste er nå ferdig med grunnskolen, og ønsker seg ulike retninger for videre utdanning.

Gradvis begynner ungene på sin videregående utdanning. Møtet med mer yrkesrettet skole er spennende, og det går svært bra for alle.  Ungene er svært flittige med skolearbeidet, noe som viser seg når de får karaktersedlene sine.  Flere har fått diplom som beste elev i klassen, eller på hele skolen.

Noen har fått stipend for å lære seg engelsk.  Disse lærer engelsk lørdag og søndag, og går dermed på skole sju dager i uken.  Det er få som snakker engelsk i Guatemala, og de som har dette som fag har et stort fortrinn.

Den videregående, yrkesrettede utdanning i Guatemala er svært kostbar. Det blir betydelig større utgifter på dette nivået,  enn på den private barneskolen. Flere har nå fått stipend (dekker 80 prosent av semesterkostnadene) for å gå på universitetet.  Dette stipendet betinger at de holder et høyt nivå på karakterene

Ungdommen har stor vilje til å lære, og vårt inderlige håp er at vi skal greie å gi dem den utdannelsen de har evner til og ønsker seg!

Dersom de skal greie seg i voksenlivet, og ha muligheter i arbeidslivet, er en god utdanning svært viktig.  Arbeidsledigheten i Guatemala er skyhøy, og uten utdanning blir de stående bakerst i alle ledighetskøer.  Evnen og viljen er der,  så håper vi at vi kan sikre nødvendig finansiering.