Huset & ansatte

Huset

Selve barnehjemmet har siden starten i 2006 fått flere oppgraderinger.  I 2012 fikk det en nødvendig utvidelse og ombygging for å kunne romme de barna som nå bor der.
Barna vokser til og det fører til nye utfordringer. Barnehjemmet ble i 2014 delt i to adskilte enheter. En for jenter og en for gutter.

Begge husene har flere oppholdsrom, soverom, kjøkken og bad og framstår som fargerike og meget trivelige hjem for barna.

For å sikre god vanntilførselen er det investert i en ekstra vanntank, med støtte fra givere i Norge. I 2014 ble barnehjemmet tilkoblet offentlig vannforsyning. Vanntrykket i området varierer mye. Dette har medført at vi måtte bygge et lite reservoar for å pumpe vann opp til tankene i perioder der vannet bare er tilgjengelig i deler av døgnet.  I tillegg er det elektriske anlegget byttet ut.

Kriminaliteten er meget høy i Guatemala, derfor er sikkerheten svært viktig.  Det er høye murer med alarmsystem rundt huset, men av og til er det også nødvendig med ekstra vakthold. 2014 var et år der behovet for vakthold var større enn vanlig.

Ansatte

Det er nå i alt fem ansatte i ulik stillingsbrøk, fire kvinner og en mann. Lederen, Olga Alvarado Pol, er utdannet psykolog og sosionom, i tillegg har hun regnskapsutdanning.

Alle de ansatte har lokal tilhørighet, og kjenner godt barnehjemmet, ungene og de lokale forholdene. De har forskjellig erfaring og bakgrunn, noe som gjør at de fyller de ulike oppgavene på en god måte.