Barna

Det som i 2006 startet som et hjem for 16 barn, har nå vokst til å bli et godt og trygt hjem. De fleste her er i dag foreldreløse og uten familie.

Alle de 16 barna har en sterk historie.  Alle har sår og arr av både fysisk og psykisk karakter.  Da de kom til barnehjemmet var de underernærte, og hadde liten eller ingen opplæring/erfaring som barn i samme alder vanligvis har.  Få hadde gått på skole,  eller hadde i bestefall svært mangelfull skolegang.

I dag får disse barna omsorg, kjærlighet og trygghet. De har fått psykologhjelp til å bearbeide sine traumer, de besøker regelmessig helsestasjon, lege og tannlege og de får et sunt og næringsrikt kosthold.  Lederen på barnehjemmet har i dag regelmessige samtaler med barna, enkeltvis og i grupper, her får de satt ord på de vonde følelsene og opplevelsene de har hatt.

I dag er de trygge, glade og veloppdragne barn.  De har varm omsorg for hverandre, og føler seg som en stor søskenflokk.