Skattefradrag på gaver til Casa Feliz

Du kan få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig organisasjon etter skatteloven § 6-50. En slik godkjenning innebære at giver kan kreve fradrag for gaver gitt til organisasjonen ACHF, org.nr.989 776 444, fra og med inntektsåret 2017. Minste beløp det kan kreves fradrag for er kr 500 i det år gaven er gitt. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er kr 50 000 (2021).

Det er en forutsetning for fradragsrett at ACHF sender inn maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet inneholdende giverens navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer og gavebeløpets størrelse. Systemet ACHF har for å ivareta dette er AvtaleGiro med elektronisk signering i nettbank.

Enkeltbeløp innbetalt via vår kort-løsning gir også rett til skattefradrag dersom fullstendinge personopplysninger er fyllt ut.