Nyhetsarkiv

Skattefradrag på gaver til Casa Feliz

Du kan få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig organisasjon etter skatteloven § 6-50. En slik godkjenning innebære at giver kan kreve fradrag for gaver gitt til organisasjonen ACHF, org.nr.989 776 444, fra og med inntektsåret 2017. Minste beløp det kan kreves fradrag for er kr 500 i det år gaven er gitt. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er kr 25 000 (2024).

2024 er siste år det blir mulighet for skattefradrag på gaver til Casa Feliz. Ordning med avtalegiro vil opphøre ved utgangen av 2024.