Skattefradrag på gaver til Casa Feliz

Du kan få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner. ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig organisasjon etter skatteloven § 6-50. En slik godkjenning innebære at giver kan kreve fradrag for gaver gitt til organisasjonen ACHF, org.nr.989 776 444, fra og med inntektsåret 2017. Minste…

Les mer