Nyhetsbrev 2014-02

Vi vil først takke dere alle for støtte og bidrag til drift av barnehjemmet Casa Feliz i den lille mayalandsbyen, San Andres Semetabaj, i fjellene i Guatemala.

Her får ungene dekket sine grunnleggende behov som mat og klær.  I tillegg omgis de av omsorg og kjærlighet som er med på å gjøre dette barnehjemmet til et trygt og godt hjem.  Per i dag er det bare to av ungene som har en forelder i live, men moren har ingen mulighet til å ta seg av dem. Alle ungene på barnehjemmet er som en stor søskenflokk, som støtter og oppmuntrer hverandre.

Etter krav fra myndighetene lever nå de store guttene adskilt fra de mindre og jentene, og barnehjemmet er i dag delt på to hus, med en avstand på ca. 500 meter.  Dette fungerer godt, men medfører selvfølgelig økte driftsutgifter.  Men de ansatte er fleksible, og greier å utnytte ressursene godt.  For ungene fungerer denne ordningen meget bra.  

Hverdag, grønnsakhage og annet forefallende arbeid

Sammen med et par av de ansatte har Olga, leder av CHF, laget to prosjekter.  Et grønnsaksprosjekt og et av mer kunstnerisk art.

Jentene og de yngste har hatt et dyrkingsprosjekt.  Hver enkelt har hatt ansvar for sitt eget grønnsaksland, fra opparbeiding av land, såing, luking, vanning og stell.  På grunn av lite vann har de måttet bære alt vannet ut til grønnsakhagene.  Resultatene er overveldende, det bugner av salat, reddiker, løk, sukkerroer, gulrot, brokkoli og mye annet.  Ungene er meget stolte over avlingene sine.

Guttenes prosjekt består av maling og dekorering.  De maler husene og dekorerer veggene, i tillegg lager de bilder.  Nå skal de ha en utstilling av disse dekorasjonene og bildene for landsbybefolkningen.  De har arbeidet i meget fine detaljer og gleder seg til å vise fram sin kunst.  I løpet av november/desember bytter de aktiviteter, jentene skal male og guttene dyrke.

Skolejubileum på Principe de Paz  og skoleaktiviteter

Skolen Principe de Paz har hatt ”bursdag”, og det har vært store aktiviteter med konkurranser på flere områder.  I Guatemala kårer man ”dronninger” på mange områder, og våre barn gjorde så å si rent bord.  Av våre deltok Reyna, Celina, Tomasa og Rosa.  De skulle lage drakter og kostymer for diverse temaer.  Det aller meste gjorde de selv; de tegnet, klippet og sydde.  De skulle holde foredrag på forskjellige temaer; miljøforurensning, kultur, historie, helse, betydningen av sport/idrett, med mer.  Framføringen av foredragene skulle også tillegges stor vekt.  Alle fire jentene våre kom seg greit gjennom nominasjonene (først klassevis og til slutt for hele skolen).  Reyna ble kåret som skolens dronning for ”det nasjonale” (historie, merkedager, helligdager med mer). Rosa ble skolens dronning for kultur (inklusiv sport/idrett), og Tomasa ble utnevnt som den øverste dronning (for hele skolen). Celine ble ikke dronning, men hun ble kåret som skolens beste elev!

På nasjonaldagen den 15. september gikk jentene med sine bannere og drakter i prosesjonen i Panajachel, de andre ungene på barnehjemmet deltok i korpset med sin musikk.

De fleste av ungene våre fortsetter på Principe de Paz, mens tre av ungene er nå ferdige med ”basico” (skoleåret avsluttes i oktober/november).  Basico tilsvarer mer eller mindre vår ungdomsskole.  De har valgt sine ”yrkesskoler”, med sikte på å få seg en yrkesutdanning. Diego og Fidencio ønsker å lære teknisk tegning, og  Josue skal begynne på elektronikk.  Dette innebærer at de må reise til Solóla, ”distriktshovedstaden” som ligger cirka 15 kilometer unna. 

Julekort - Hjertegavekort

Disse fine kortene er en alternativ gave ”fra hjerte til hjerte” som vi kaller dem.  Dette er en fin gave til de ”som har alt”, eller som ønsker seg noe alternativt.   Disse fine kortene kan også spre glede til noen vi ønsker å sende en ekstra julehilsen.  Kanskje kunne det være en idé for bedrifter som sender julehilsener til sine kontakter.  Spre ideen til noen dere kjenner ...
Kortene koster kr 100 per stykk, men det er selvsagt lov å gi mer...
Kortene sendes ut fortløpende, porto legges til prisen.

Bestilles hos:
Grethe Flinder Martens
Svenskveien 10
7374 RØROS
e-postadresse:  grethe.flinder.martens@gmail.com
Mobilnummer: (+47) 928 34 293

Guatemalavarer

Trenger dere en Guatemala-gave til jul? Vi har ennå et lite utvalg av varer for salg. Dette er varer laget rundt omkring San Andres Semetabaj som vi har kjøpt på lokale markeder. Dette er flotte gaver og har tilført oss kjærkomne inntekter de siste årene.

Ta kontakt med Sidsel Rast, tlf. 99 25 24 44  -  srast@hblok.net.

Økonomi

Driften av CHF med to avdelinger ca. 500 meter fra hverandre, har selvfølgelig ført til betydelige merkostnader.  To hus, det ene med husleieutgifter, og innkjøp av mye nytt utstyr, har vært kostbart.  Vi har også måtte utvide arbeidsstokken.
Vi har også hatt betydelige investeringer i nytt vannanlegg.  Vi har nå ny sisterne, vannpumpe og har måttet flytte vanninntaket. Regntiden slo feil og det ble generell vannmangel i landsbyen.  Dette medførte at naboen bak barnehjemmet ikke lenger ville tillate CHF å ta vann gjennom denne eiendommen, de trengte alt vannet selv, sa de.  Alle, store og små, på barnehjemmet måtte derfor bære alt vannet fra klosteret like ved. Det måtte legges ny rørledning, og denne ble koblet direkte til den offentlige vannforsyningen.  Resultatet ble bra, men kostnaden var betydelig.  Ved inspeksjon fra kommunen ble det skrytt av den solide vannanlegget.

Rent økonomisk har det siste året vært særdeles vanskelig.   Vi tenker mye på hvordan vi skal være i stand til å fullføre oppgaven vi har tatt på oss overfor ungene våre i Guatemala. Vi må sette vår lit til fadderne og de faste giverne våre.  Det arbeides kontinuerlig med å skaffe flere faddere og ”sponsorer”, og vi ber Dere inderlig om hjelp til dette arbeidet.

Tusen, tusen takk for støtte og hjelp!

God Jul til alle Faddere!

Del siden med venner: