Nyheter

 

GLADMELDING

Beløpsgrensen for gaver gitt til Casa Feliz som gir rett til skattefradrag i 2018 er økt til kr. 40 000,-.

¡ Ny gladmelding fra Casa Feliz !

Endre spandere ein kopp på deg, -nye Fadder.
Tegner du deg som Fadder med 300 kr./måneden spanderer Endre en kopp dekoret med Casa Feliz-logo.

Flott kopp!

Hjelp Endre med å få leveringsproblem på kopper!

Bli FADDER med AvtaleGiro

SKATTEFRADRAG PÅ GAVER TIL CASA FELIZ

Du kan få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig organisasjon etter skatteloven § 6-50. En slik godkjenning innebære at giver kan kreve fradrag for gaver gitt til organisasjonen ACHF, org.nr.989 776 444, fra og med inntektsåret 2017. Minste beløp det kan kreves fradrag for er kr 500 i det år gaven er gitt. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er kr 30 000.

Det er en forutsetning for fradragsrett at ACHF sender inn maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet inneholdende giverens navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer og gavebeløpets størrelse. Systemet ACHF har for å ivareta dette er AvtaleGiro med elektronisk signering i nettbank. [ Link til AvtaleGiro –› ]

Bli fadder og støtt oss!

Nå har vi fått på plass en enkel avtalegiro ordning.

Hjelp med barnas utdanning

Reis med Casa Feliz Tur til Guatemala er under planlegging

Ønsker du å være med ?

  • Avreise i februar
  • Borte frå hjemmet i Norge 2 - 3 uker.
  • Interessert i å være med?
  • Interessert i å planlegge sammen med andre?
  • Interessert i program med slakk?
  • Interessert i å finna på ting på egen hånd?
  • Casa Feliz vert hovedtema for turen.

Les mer.

Kontakt Endre Våge;
Tlf.  95 93 08 59, e-mail:

Har du bestilt hjertegavekort?

Hjelp med barnas utdanning

 

[ Nyhetsarkiv ]

Del siden med venner: