Skole

En privatskole i Panajachel (ca 8 km unna), Principe de Paz, er ansvarlig for det faglige opplegget, eksamener og tentamener.  Når det er uvær og de dårlige veiene gjør det umulig å komme til skolen i Panajachel, ansetter vi private lærere som tar seg av undervisningen.

Barna har en positiv utvikling på skolen. De er alle flittige med skolearbeidet, noe som viser seg på resultatene ved prøver og eksamener.  En av barna har lese- og skrivevansker og får hjelp for dette. 

Det er få som snakker engelsk i Guatemala, og skolen mangler helt eller delvis tilbud om engelsk som fag.  Barna får heller ingen naturlig tilgang på engelsk; alt på TV er dubbet og alt innen musikk er på spansk.

Flere av ungene har fått stipender for å lære seg engelsk ved et universitet (avdeling i Solóla). Disse stipendene henger meget høyt, det kreves svært gode karakterer. Stipendet er på tre år, med mulighet til forlengelse i to år, dersom resultatene er gode.

Gradvis begynner nå ungene på sin videregående, yrkesrettede utdanning. Møtet med offentlig skole som barnehjemsbarn var spennende, og det har gått bra for alle. Den offentlige videregående, yrkesrettede utdanning er ikke gratis i Guatemala. Det blir like dyrt eller dyrere enn den private barneskolen. Ungdommen har stor vilje til å lære, og vårt inderlige håp er at vi skal greie å gi dem den utdannelsen de har evner til og ønsker seg!

Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala

Del siden med venner: