CASA FELIZ

ligger i den lille mayalandsbyen San Andres Semetabaj  (ca 2000 moh) i fjellene i Guatemala, nær den vakre Atitlan-sjøen. Barnehjemmet ble etablert i 2006 av norske Unn-Lisbet Jensen-Muj (1953-2011). 

Hun hadde da allerede i flere år hjulpet fattige og forsømte barn ved å gi dem mat og klær.

Unn-Lisbet startet også en liten hjelpeorganisasjon i Norge, Amigos de Casa Feliz (venner av Casa Feliz), som står for innsamling av penger til drift av barnehjemmet.


Bli fadder og støtt oss!

Hjelp med barnas utdanning


Har du bestilt hjertegavekort?

Hjelp med barnas utdanning


Last ned og skriv ut vår lille støttebrosjyre som forteller litt om hvordan du kan hjelpe barnehjemmet: Støtt barnehjemmet


Tur til Guatemala er under planlegging. Mer info...

SKATTEFRADRAG PÅ GAVER TIL CASA FELIZ

Du kan få skattefradrag for gaver til Amigos de Casa Hogar Feliz (ACHF). Dette gjelder både private givere og bedrifter / organisasjoner.

ACHF har fått forhåndsgodkjenning som frivillig organisasjon etter skatteloven § 6-50. En slik godkjenning innebære at giver kan kreve fradrag for gaver gitt til organisasjonen ACHF, org.nr.989 776 444, fra og med inntektsåret 2017. Minste beløp det kan kreves fradrag for er kr 500 i det år gaven er gitt. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er kr 30 000.

Det er en forutsetning for fradragsrett at ACHF sender inn maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet inneholdende giverens navn, fødselsnummer / organisasjonsnummer og gavebeløpets størrelse. Systemet ACHF har for å ivareta dette er AvtaleGiro med elektronisk signering i nettbank.

[ Link til AvtaleGiro –› ]

Atitlan-sjøen, Guatemala Parken i San Andres Semetabaj, Guatemala Casa Feliz, Guatemala Casa  Feliz, Guatemala Casa  Feliz, Guatemala Casa  Feliz, Guatemala

Del siden med venner: